Regulamentul Campaniei IA UN 10

Contactati-ne pentru o cotatie gratuita

sau

Regulamentul Campaniei IA UN 10

Preambul

Anul acesta sărbătorim 30 de ani de când conceptul Mail Boxes Etc. a intrat pe piața din Europa.

Mail Boxes Etc. a fost fondată în San Diego, California in 1980 si adusă în Europa în anul 1993 de către Graziano Fiorelli care a achiziționat licența MBE pentru Italia. De la deschiderea primului centru MBE pilot în Milano, din anul 1993, rețeaua italiana MBE a ajuns astăzi la aproape 600 de agenții MBE administrate de antreprenori în sistem de franciză.

Între anul 2000 si 2003, MBE Italia a achiziționat licența exclusivă pentru Spania, Germania și Austria.

În 2009, MBE Worldwide – companie deținută de familia Fiorelli, a preluat toate centrele MBE din întreaga lume (exceptând SUA și Canada) de la compania americană MBE Inc., astfel devenind proprietarul brandului, al formatului de business și al tuturor contractelor de Master Franchising existente.

Zece ani mai târziu, în 2019, Mail Boxes Etc. intră pe piața din România prin Master Franciza achiziționată de dl. Adrian Minea, un antreprenor din Timișoara. În ultimii 2 ani Mail Boxes Etc. a sprijinit societățile mici și mijlocii din România prin servicii de curierat, fulfillment, print, grafică și web design, ajungând în anul 2023 la un total de 9 Centre MBE în România.

Mail Boxes Etc. a continuat și continuă să crească, iar antreprenorii din cele peste 3100 de Centre MBE aflate în 54 de tari continuă să pună conceptul nostru de business la dispoziția companiilor și persoanelor din comunitatea în care trăiesc.

Astfel, sărbătorim cei 30 de ani de succes pe piața din Europa prin deschiderea agenției numărul 10 în România și lansarea campaniei IA UN 10 prin care antreprenorii din România pot candida pentru obținerea licenței MBE pe o durată de 5 ani, cu taxa de franciză oferită cu titlu gratuit.

 

Art. 1

Scopul campaniei

EXPRESS MAIL SERVICES S.R.L. este o societate legal înființată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în Timișoara, Str. Simion Bărnuțiu nr.34, et.1, biroul nr. 2, jud. Timiș  înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub numărul J35/2518/2018, având cod unic de înregistrare RO 39655910, reprezentată de domnul Adrian Minea, în calitate de administrator, organizează campania IA UN 10 prin care antreprenorii din România pot candida pentru obținerea licenței MBE pe o durata de 5 ani, cu taxa de franciză oferită cu titlu gratuit pentru cea de a 10-a agenție  MBE din România.

Scopul principal al acestei campanii constă în încheierea unui contract de franciză privind cea de a 10-a agenție MBE din România cu un antreprenor cu experiență, care dorește să își extindă sectorul de business, respectiv care demonstrează că îndeplinește toate criteriile de selecție și prezintă cel mai bun plan de afaceri pentru agenție.

Mai multe informații cu privire la campanie pot fi obținute la adresa de email alina.scripca@mberomania.ro

 

Art. 2

Condițiile de participare

Campania IA UN 10 se adresează antreprenorilor din România care doresc să își extindă sectorul de business accesând un concept amplu de servicii oferite societăților și persoanelor fizice.

 

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să prezinte o scrisoare de intenție impreuna cu un scurt CV – transmitere pe adresa de e-mail alina.scripca@mberomania.ro;
 • să demonstreze că are experiență în antreprenoriat, iar anterior înscrierii a dezvoltat un business de succes;
 • să își asume obligația angajării unei persoane dedicate full–time activității de vânzări, pe toată durata contractului de franciză;
 • să își asume obligația deschiderii celei de a 10-a agenții într-un oraș cu peste 80.000 locuitori (reprezintă un avantaj orașele în care nu sunt deschise agenții MBE);
 • să prezinte un plan de afaceri;
 • locație MBE – premium;
 • focus major pe segmentul de curierat internațional;
 • să demonstreze că are disponibilitate pentru dezvoltarea business-ului MBE;
 • să prezinte dovada bonității financiare;

Nu vor putea participa la campania IA UN 10 candidații care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul regulament sau care încalcă regulile stabilite în acesta. Organizatorul este singurul în măsură a selecționa candidații și a desemna câștigătorul, în acord cu prevederile legale în vigoare și cu regulile stabilite prin prezentul regulament.

 

Art. 3

Durata campaniei

Campania se derulează în perioada 11.07.2023 – 26.10.2023, pe teritoriul României, iar etapele de desfășurare ale acesteia sunt următoarele:

 1. Etapa înscrierilor se va realiza în perioada: 12.07.2023- 14.09.2023, prin accesarea link-ului https://www.mberomania.ro/franciza-mbe-romania/ si completarea Formular de inregistrare francizat

Candidații vor trimite la adresa de e-mail alina.scripca@mberomania.ro o scrisoare de intenție de participare la campania IA UN 10 care sa conțină o scurtă prezentare, experiența în antreprenoriat, prezentarea unui business personal de succes și dovada bonității financiare.

 

 1. Etapa prezentării online a conceptului de business MBE se va realiza în perioada 17.07.2023 – 22.09.2023 antreprenorilor înscriși în campanie/candidaților care au completat cu succes Etapa 1. Fiecarui candidat ii va fi trimis un link pentru alegerea datei si a orei disponibile pentru prezentarea online a Conceptului de Business MBE.
 2. Etapa comunicării răspunsurilor de acceptare sau respingere candidaților privind participarea la Discovery Day se va desfășura în perioada – 02.08.2023-25.09.2023.

Odată cu comunicarea răspunsului de acceptare privind participarea la următoarea etapă, Discovery Day, candidatul va primi invitatia la Discovery Day și un Acord de confidențialitate care va trebui semnat și trimis organizatorului cu minim 48 de ore înainte de Discovery Day.

 1. Etapa Discovery Day constă în vizitarea unei agentii Mail Boxes Etc. operationale si explicare in detaliu a segmentelor de business, a activitatii si a datelor financiare și se va desfășura în perioada 01.08.2023 – 06.10.2023, la MBE001 – Calea Mosilor, nr. 294, sector 2, Bucuresti.

Candidații vor fi obligați să respecte confidențialitate tuturor informațiilor confidențiale despre care au luat cunoștință sau care le-au fost încredințate pe durata de desfășurare a campaniei, chiar și ulterior încheierii acesteia și indiferent de etapele parcurse.

Vor putea participa la această etapă numai candidații acceptați care au trimis organizatorului Acordul de confidențialitate semnat până la data indicată anterior.

Pentru a înlătura orice confuzie/nelămurire, candidații acceptați pentru etapa Discovery Day care nu au semnat și trimis organizatorului Acordul de confidențialitate în termenul indicat anterior vor fi descalificați.

 1. Etapa depunerii business planurilor va avea loc în perioada 10.08.2023 – 13.10.2023.
 2. Etapa prezentării business planurilor se va desfășura în perioada 21.08.2023 – 20. 10.2023.
 3. Etapa desemnării câștigătorului campaniei se va efectua în perioada 23.10.2023-24.10.2023.
 4. Etapa anunțării publice a câștigătorului campaniei se va realiza în data de 25.10.2023.
 5. Etapa semnării contractului de franciză cu câștigătorul campaniei va avea loc în 26.10.2023.
 6. Etapa deschiderii celei de a 10-a agenții MBE se va realiza în perioada 01.11.2023-15.11.2023.

EXPRESS MAIL SERVICES S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica datele de începere si de terminare ale campaniei, respectiv ale etapelor menționate anterior, fără drept de compensare, dar nu înainte de a anunța participanții pe site-ul https://www.mberomania.ro/franciza-mbe-romania/.

 

Art. 4

Modalitatea de înscriere/accesare a campaniei

Pot accesa campania numai persoanele care îndeplinesc criteriile menționate la art. 2, sens în care pot trimite documentele indicate la art. 3 etapa 1 la adresa alina.scripca@mberomania.ro

 

Art. 5

Componența comitetului

Îndeplinirea condițiilor de participare de către candidații înscriși la campania IA UN 10 va fi analizată în primă fază de un comitet de pre-calificare, iar în a doua fază de un comitet de desemnare a câștigătorului.

Din comitetul de pre-calificare fac parte domnul Adrian Minea, în calitate de administrator al Francizorului din România, respectiv al EXPRESS MAIL SERVICES S.R.L. și doamna Alina Scripca, în calitate de Business Development Manager – Romania.

Comitetul de desemnare a câștigătorului campaniei IA UN 10 este alcătuit din domnul Adrian Minea, doamna Alina Scripca și un reprezentant al MBE Worldwide.

 

Art. 6

Protecția datelor personale

Derularea campaniei IA UN 10 implică utilizarea și prelucrarea datelor personale ale candidaților (ex: nume, prenume, date de identificare, etc.) în vederea verificării îndeplinirii condițiilor de participare ale candidaților.

Refuzul unui candidat de a i se prelucra datele personale în scopurile menționate în prezentul Regulament sau furnizarea incompletă ori incorectă a acestora conferă dreptul organizatorului să respingă înscrierea acestuia, iar dacă refuzul candidatului intervine ulterior înscrierii să îl descalifice.

EXPRESS MAIL SERVICES S.R.L. își asumă obligația de a respecta dispozițiile legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal pe durata campaniei IA UN 10, respectiv de a păstra confidențialitatea datelor personale ale candidaților care participă la campanie și de a le stoca pe toată durata desfășurării acesteia timp de 6 luni de la încetarea acesteia.

În conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, candidații au următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate;
 • dreptul de a solicita EXPRESS MAIL SERVICES S.R.L. rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita EXPRESS MAIL SERVICES S.R.L. ștergerea datelor cu caracter personal atunci când acestea nu mai sunt necesare în scopul organizării și desfășurării campaniei;
 • dreptul de a solicita EXPRESS MAIL SERVICES S.R.L. restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita EXPRESS MAIL SERVICES S.R.L. transmiterea datelor cu caracter personal care îi privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat;
 • dreptul de a se opune prelucrării, inclusiv celor efectuate în scopuri de marketing.

Persoanele interesate pot contacta EXPRESS MAIL SERVICES S.R.L. în legătură cu oricare dintre drepturile lor menționate mai sus sau pot înainta o plângere în legătură cu modul în care EXPRESS MAIL SERVICES S.R.L. utilizează datele cu caracter personal printr-o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa sediului social indicată în prezentul Regulament sau printr-o cerere scrisă trimisă la adresa de e-mail office@mberomania.ro.

Pentru mai multe detalii despre prelucrarea și protecția datelor personale de către EXPRESS MAIL SERVICES S.R.L. candidații pot consulta Politica de Confidențialitate a organizatorului, disponibilă la adresa https://www.mberomania.ro/gdpr/.

 

Art. 7

Publicarea Regulamentului

Regulamentul va fi disponibil gratuit oricărui candidat pe site-ul https://www.mberomania.ro/franciza-mbe-romania/ începând cu data de 11.07.2023. Candidații la campania IA UN 10 își asumă obligația respectării prezentului Regulament.

EXPRESS MAIL SERVICES S.R.L. își rezervă dreptul de a înceta prezenta campanie în orice moment.

EXPRESS MAIL SERVICES S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament astfel că orice modificare va fi valabilă de la data publicării pe site https://www.mberomania.ro/franciza-mbe-romania/

 

Art. 8

Legislația aplicabilă și litigii

Validitatea, interpretarea și executarea prezentului Regulament sunt reglementate de legislația în vigoare în România.

În situația în care se ivesc neînțelegeri/diferende între candidați și organizatorul campaniei, EXPRESS MAIL SERVICES S.R.L., acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă.

Dacă soluționarea amiabilă a neînțelegerilor/diferendelor eșuează, părțile se pot adresa instanței competente în a cărei circumscripție se află sediul social al organizatorului.

Participanții campaniei IA UN 10 declară în mod expres că au citit și înțeles Regulamentul, acceptând termenii și condițiile de participare în cadrul campaniei.

 

Art. 9

Forță majoră

În caz de forță majoră, respectiv în cazul în care organizatorul se află în imposibilitate, din motive independente de voința sa, de a continua campania IA UN 10, aceasta va putea fi suspendată ori va putea înceta înainte de data indicată la art. 3 din Regulament.

Organizatorul va anunța publicul prin intermediul site-ului https://www.mberomania.ro/franciza-mbe-romania/ cu cel puțin 24 de ore înainte de suspendarea/încetarea efectivă sau, dacă acest lucru nu este posibil, cel mai târziu la data suspendării/încetării campaniei.

 

Art. 10

Încetarea campaniei

În situația descoperirii de către organizator a unei/unor fapte cu privire la care există suspiciuni întemeiate de fraudă, se va proceda după cum urmează:

 1. a) dacă fapta este descoperită anterior publicării anunțului privind câștigătorul campaniei, atunci organizatorul are dreptul să descalifice candidatul care a săvârșit frauda;
 2. b) dacă fapta este descoperită ulterior publicării anunțului privind câștigătorul campaniei, organizatorul are dreptul la anularea anunțului privind câștigătorul campaniei și retragerea beneficiului aferent;
 3. c) dacă fapta este descoperită după semnarea contractului de licență MBE, organizatorul are dreptul de a solicita rezilierea.

Campania IA UN 10 poate înceta înainte de data stabilită la art. 3 din Regulament în baza deciziei organizatorului, dar nu înainte de a anunța public cu cel puțin 24 de ore înainte, respectiv prin intermediul site-ului https://www.mberomania.ro/franciza-mbe-romania/.

 

Art. 11

Alte precizări

EXPRESS MAIL SERVICES S.R.L. nu își asumă responsabilitatea sau răspunderea pentru niciun fel de daune sau pierderi pe care le-ar putea suferi oricare dintre candidați și nici nu suportă cheltuielile de deplasare sau orice alte costuri aferente participării la campanie.

 

EXPRESS MAIL SERVICES S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru defecțiuni ale platformelor de comunicare prin e-mail, defecțiuni care fac imposibilă contactarea sau validarea candidatului și care nu sunt imputabile organizatorului.

 

Câștigătorul campaniei IA UN 10 nu va avea dreptul de alegere între încheierea contractului de licență MBE cu EXPRESS MAIL SERVICES S.R.L. și primirea contravalorii taxei de franciză. Pentru a înlătura orice nelămurire, câștigătorul campaniei nu va putea solicita contravaloarea taxei de franciză.

Publicitatea și modalitatea de selecție a candidaților la campania IA UN 10 respectă prevederile Ordonanței nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei.